Api

Các chuyên gia

Ousmane Dione

Giám ??c Qu?c gia Ngan hàng Th? gi?i t?i Vi?t Nam

Achim Fock

Giám ??c ?i?u ph?i danh m?c và Ho?t ??ng d? án, Ngan hàng Th? gi?i t?i Vi?t Nam

Keiko Inoue

Program Leader for Human Development

Xem t?t c? các chuyên gia Arrow

K?t n?i v?i chúng t?i

Tin t?c và S? ki?n

Api
Api

Chuyên ??

27 Tháng 9 N?m 2017

Giáo d?c và ?ào t?o nhan l?c ph?c v? c?i cách h? th?ng y t? t?i Vi?t Nam

D? án s? góp ph?n t?ng c??ng c? s? l??ng và ch?t l??ng ngu?n nhan l?c y t? tuy?n c? s? ? nh?ng vùng khó kh?n.

13 Tháng 7 N?m 2017

Kinh t? tích c?c, tri?n v?ng trung h?n ?n ??nh

Báo cáo m?i ghi nh?n chuy?n bi?n kinh t? tích c?c, d?n l?y l?i ?à t?ng tr??ng, và g?i y chính sách nh?m x? ly tr? ng?i t?ng tr??ng có tính ch?t c? c?u.

22 Tháng 5 N?m 2014

Báo cáo Vi?t Nam 2035

Báo cáo phác th?o con ???ng ?? Vi?t Nam tr? thành m?t qu?c gia giàu có và hi?n ??i, mang l?i s? th?nh v??ng cho m?i ng??i ??n n?m 2035.

N?ng l??ng 5 Tháng 4 N?m 2012

D? án Th?y ?i?n Trung S?n: ?áp ?ng nhu c?u th?y ?i?n ngày càng t?ng

D? án s? ?óng góp thêm 1.055 GWh vào l??i ?i?n qu?c gia, và t?o vi?c làm, cung c?p các d?ch v? c? b?n cho h?n 2.000 ng??i dan s?ng ? khu v?c d? án.

7 Tháng 2 N?m 2012

Vi?t Nam: Tr??c và sau th?c hi?n d? án do Ngan hàng Th? gi?i h? tr?

M? hình phát tri?n c?a Vi?t Nam giúp hàng tri?u ng??i thoát nghèo và c?i thi?n ??i s?ng ng??i dan. M?t s? k?t qu? ??t ???c nh? các d? án do Ngan hàng Th? gi?i h? tr?

K?t n?i v?i chúng t?i

??ng ky ?? nh?n b?n tin ?i?n t?

Th?ng tin thêm

Liên h? v?n phòng qu?c gia

Hà N?i, +84.2439346600
T?ng 8, Tòa nhà 63 Ly Thái T?, Hà N?i, Vi?t Nam.
[email protected]
Washington, +1 202-473-4709
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
[email protected]
 • 安徽古井集团有限公司获第十二届人民企业社会责任奖年度企业奖 2019-05-11
 • 民生时评:上海支付宝回收垃圾并不现实(原创首发) 2019-05-09
 • 上栗县金山镇谋划纪检宣传镇域格局 2019-04-23
 • 苹果 iPhone 7(全网通)图片 2019-04-12
 • 新疆巴里坤县:野生玫瑰竞相开放引客来 2019-04-06
 • 国运强弱与绘画传播力 2019-03-29
 • 全球首例!这一整座城市,被列入“世界文化遗产” 2019-03-15
 • 喝了这药真的必死无疑了吗? 2019-03-15
 • 长治全省率先发布人才落户新政 2019-02-28
 • 中国石油在新疆—天山网 2019-02-28
 • 877| 869| 395| 371| 561| 652| 458| 245| 455| 713|